egin-eşik enjamlary fabrigi

 • ýörite kagyz çap etmek

  ýörite kagyz çap etmek

 • ýörite eşik esbaplary

  ýörite eşik esbaplary

 • Güýçli öndüriji

  Güýçli öndüriji

 • hil kepilligi

  hil kepilligi

ýörite kagyz çap etmek we geýim esbaplary

Işewürlik gerimi: Egin-eşik asylgy bellikler, egin-eşik boýnunyň ýazgylary, ýuwujy bellikler, Deri bellikleri, asma, stiker, broşýuralar, Sowgat gutulary, kagyz haltalar, plastik paketler, wizit kartoçkalary, resminama bukjalary, konwertler, listowkalar we beýleki çap önümleri.

BIZ hakda

Hytaýyň Humen Dongguan şäherinde 2009-njy ýylda esaslandyrdyk, esasan, eşik asma bellikleri, geýim bellikleri, egin-eşik gaplaýyş materiallary we esbaplary üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýän toplumlaýyn kärhana.

Zawodymyz 2500 m2 meýdany tutýar.Kagyz çaphana ussahanasy, etiketka çaphana ussahanasy, etiket dokamak ussahanasy, bezeg ussahanasy, kesiş ussahanasy we gurnama we gaplaýyş liniýalary bar.

Näme üçin bizi saýlaýarsyňyz?