Etiketka

 • Designörite dizaýn kagyzy öz-özüne ýelmeýän stiker

  Designörite dizaýn kagyzy öz-özüne ýelmeýän stiker

  Geometriýa çap ediji öndüriji özleşdirmegi goldaýar, stikeri öz desganyňyz bilen edip bilersiňiz, stikeri özleşdirmek üçin dürli görnüşleri hödürleýäris.

  Material: örtülen kagyz, ýazuw kagyzy, kümüş poliester, PET, PE, PVC, winil we ş.m.

  Ölçegi: 30 * 30 sm-den aşakdaky islendik adaty ululyk.

  Şekil: Tegelek, gönüburçluk, inedördül görnüş. Heartürek görnüşi, ýyldyz görnüşi we islendik kubok görnüşi.

  Surerüsti bejergisi: matdan ýasalan ýer, ýalpyldawuk ýüz, gurluş we ş.m.

  Heselimleýji berkitme, gowşak, orta, güýçli.

  Ulanylyşy: gaplamak, önümler, geýimler, gutular, kitaplar, sowgat; möhür konwertleri, gutular, sumkalar we ş.m. götermek üçin nyşan, maglumat, görkezme.

   

   

   

   

   

 • OEM aç-açan öz-özüne ýelmeýän stiker

  OEM aç-açan öz-özüne ýelmeýän stiker

  Meýilleşdiriji stikerlerden, senetçilik taslamalaryndan ýa-da haýsydyr bir bellik goýmasyndan islendik taslama üçin ajaýyp.Selförite öz-özüne ýelmeýän ýazgylar, arassa ýüzleriň köpüsine aňsatlyk bilen ulanylyp bilner.Netijede, bu etiketkanyň görnüşi iýmit bellikleri, sanly bellikler we başgalar ýaly işleýär.Müşderilerimiziň köpüsi çeýeligi sebäpli öz-özüne ýelmeýän bellikleri ulanýarlar.Öz-özüne ýelmeýän bellikler üçin özleşdirme opsiýalary.Labhli belliklerimiz üçin ýokary hilli aksiýalary, wilkalary, ýelimleri, çyzgylary we bezegleri ulanýarys.Mundan başga-da, içerki materiallarymyz bilen, aýratyn bellikleriňizi özboluşly etmegiň köp usuly bolar, 12-e çenli reňkli bellik çap etmek mümkinçiligi bar (ýa-da 11 reňk we 1 UV örtük), PMS reňkli reňkleri, ak aşagy, iki sanysyny çap edýäris. taraplaýyn çap etmek ýa-da laminat örtükler.

  Egin-eşiklerimiz esasan iki tehnika: dokamak we çap etmek.