kagyz sumka

 • Oörite ululykdaky OEM nyşany doňan zip sumka geýim gaplaýyş halta öndürijisi

  Oörite ululykdaky OEM nyşany doňan zip sumka geýim gaplaýyş halta öndürijisi

  Zip sumka eşikler üçin gaplaýyş haltasynyň bir görnüşidir, Bu haltalar eşikleri satmak üçin enjamlara gaplamak, eşikleri tozandan, kirden we çyglylykdan goramak üçin niýetlenendir.

  Material:CPE, OPP we ş.m.

  Möhürläň: öz-özüne ýelmeýän we zip halta

  Aýdyňlyk: Aýazly gutarmak ýa-da düşnükli.

  SIZE: 20x30cm, 25X30CM 30X45CM, 35x45cm, 35x50cm, 40x50cm, 40x60cözleşdirilen.

  Galyňlyk: 6C, 8C, 10C, 12C,

  OEM: Customörite LOGO çap edildi

   

  Torbalary aýyrmak üçin ulanyp bolýardürli eşik önümlerijorap, içki eşik, köýnek we balak ýaly

   

   

 • Öz-özüne ýelmeýän poli haltalar köp ölçegli tekiz plastik haltalar

  Öz-özüne ýelmeýän poli haltalar köp ölçegli tekiz plastik haltalar

  Poli haltalar, önümler, iýmit önümleri, kosmetika, şaý-sepler, senetçilik we başgalar ýaly önümler üçin diýen ýaly ajaýyp gaplama çözgüdi. Torbalar siziň üçin möhüm bolan zatlary goramagyň ýönekeý, aňsat we amatly usulydyr. Bu sumkalaryň her biri ýokary hilli gurluşymyz we ýokary derejeli plastmassalarymyz bilen ýasaldy we sumkalarymyzy saýlajakdygyňyza ynanýarys.

  Bu haltalar ýelmeşýän zolagy açýan gabykly zolak bilen ýapylýar.

  Soňra has uzyn flap sumkanyň üstüne bukulýar we sumka möhürlenýär, ýöne açylyp bilner.

  Önümiňizi gaplamak, ibermek, görkezmek ýa-da goramak zerur bolsa-da ulanmak aňsat.Uzak möhletli saklamak üçin amatly.