Öz-özüne ýelmeýän poli halta

 • Öz-özüne ýelmeýän poli haltalar köp ölçegli tekiz plastik haltalar

  Öz-özüne ýelmeýän poli haltalar köp ölçegli tekiz plastik haltalar

  Poly sumkalar, önümler, iýmit önümleri, kosmetika, şaý-sepler, senetçilik we başgalar ýaly önümler üçin diýen ýaly ajaýyp gaplama çözgüdi. Torbalar siziň üçin möhüm bolan zatlary goramagyň ýönekeý, aňsat, elýeterli usulydyr. Bu sumkalaryň her biri ýokary hilli gurluşymyz we ýokary derejeli plastmassalarymyz bilen ýasaldy we sumkamyzy saýlamagyňyzy gowy görjekdigiňize ynanýarys.

  Bu haltalar ýelmeşýän zolagy açýan gabykly zolak bilen ýapylýar.

  Soňra has uzyn flap sumkanyň üstüne bukulýar we sumka möhürlenýär, ýöne açylyp bilner.

  Önümiňizi gaplamak, ibermek, görkezmek ýa-da goramak zerur bolsa, ulanmak aňsat.Uzak möhletli saklamak üçin amatly.